Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrecht op teksten

Op elke tekst rust auteursrecht, mits deze origineel is. De auteur bepaalt dan zelf wat er met zijn tekst gebeurt en in hoeverre deze verspreid mag worden. Wanneer de auteur toestemming geeft voor een E-book of publicatie in een krant of tijdschrift, kan hij of zij daar allerlei voorwaarden aan binden en vergoedingen voor vragen.

Auteursrecht tekstschrijvers

Een schrijver kan er altijd voor kiezen om z'n auteursrechten over te dragen, maar daarbij behoudt hij altijd z'n persoonlijkheidsrechten. Zo kan hij toch bezwaar maken als iemand misbruik maakt van zijn werk of de naam van de auteur niet juist vermeldt. Ook tekstschrijvers hebben zelf het auteursrecht op hun geschreven. Dat is misschien raar wanneer je weet dat ze deze teksten vaak in opdracht van een ander maken. Bij de overdracht van teksten is het dan ook belangrijk dat goed vastgelegd wordt wat de opdrachtgever met de teksten mag doen: alleen publicatie in een jaarverslag of mag de tekst onbeperkt gebruikt worden voor allerlei doeleinden.

Wel of geen auteursrecht

Hoewel een tekstschrijver rechten heeft, rust er geen recht op een bepaalde schrijfstijl. Iedereen heeft vrije keuze om andermans stijl of methode over te nemen. Is een tekst geschreven door meerdere auteurs, dan houden de schrijvers auteursrecht op datgene wat geschreven hebben mits dat origineel genoeg is. Het auteursrecht van de totale uitgave rust bij diegene die de uitgave tot stand heeft gebracht, dat is vaak de uitgever. Ben je in dienst bij een bedrijf en schrijf je daar teksten voor? Dan ligt het auteursrecht bij je werkgever en niet bij jou, hoewel dit wel afhankelijk is van je CAO.

Uitzonderingen in het onderwijs In het onderwijs wordt continu gebruik gemaakt van bestaande teksten die door een ander geschreven zijn. Leerlingen oefenen met dit bronmateriaal e Auteursrecht op religieuze werken Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door Citeren Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd gesteld dat ieder tekst is opgebouwd uit een mozaïek van bestaande teksten. Met een moeilijk woord h Auteursrecht op muziek Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend
Copyright 2020 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap