Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrechten organisaties

Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. Daarnaast zorgen zulke organisaties voor het incasseren van auteursrechtelijke vergoedingen en het doorbetalen daarvan aan de auteursrechthebbenden. Sommige organisaties zijn aangewezen door de Minister van Justitie om hun taak uit te oefenen, of zijn aangewezen bij Koninklijk Besluit; andere auteursrechtenorganisaties zijn opgericht door brancheorganisaties. De auteursrechtenorganisaties werken veel samen. Hierdoor hebben zij met het onderwijsveld al een paar raamovereenkomsten kunnen sluiten. Dit is makkelijk voor de onderwijsinstellingen, die hierdoor met minder administratie en betaalloketten te maken hebben.

Auteursrechten organisatie: VOI©E

In 2008 is VOI©E opgericht: de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. Alle collectieve beheersorganisaties die in Nederlands actief zijn hebben zich aangesloten bij VOI©E. Hiermee verbinden zij zich aan een gedragscode, die bijvoorbeeld staat voor doelmatige inning van vergoedingen en tijdige, correcte en doorzichtige uitkering ervan aan de auteursrechthebbenden.

Auteursrechten organisatie: Buma-Stemra

Buma-Stemra is een organisatie die zich bezighoudt met de rechten van muziekauteurs. Muziekauteurs zijn de daadwerkelijke mensen achter de muziek die je hoort. Zij zijn de basis voor het succes van alle artiesten, want zij hebben de muziek immers bedacht en wellicht ook gecomponeerd. Naast de uitvoerend artiest hebben ook zij recht op een vergoeding wanneer hun muziek wordt gespeeld of gezongen. Buma-Stemra zorgt ervoor dat deze vergoeding ook bij de muziekauteurs terecht komt.

Belgische auteursrechten organisatie: SABAM

Een Belgische auteursrechten organisatie is SABAM. Zij verdelen, administreren, beheren en innen alle auteursrechten in België. Zij vertegenwoordigt componisten, tekstschrijvers, uitgevers, choreografen, radiomakers, vertalers, dichters en nog veel meer!

Auteursrecht op religieuze werken Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door Auteursrecht op muziek Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend Auteursrecht op teksten Op elke tekst rust auteursrecht, mits deze origineel is. De auteur bepaalt dan zelf wat er met zijn tekst gebeurt en in hoeverre deze verspreid mag Hulp bij bronvermelding Een hele scriptie voorzien van de juiste bronvermelding is niet eenvoudig en bovendien is het erg tijdrovend. Gelukkig zijn de voorschriften wat be
Copyright 2021 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap