Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Uitzonderingen in het onderwijs

In het onderwijs wordt continu gebruik gemaakt van bestaande teksten die door een ander geschreven zijn. Leerlingen oefenen met dit bronmateriaal en werven er kennis mee. In principe is dit schending van het auteursrecht, maar het zo natuurlijk van de zotte zijn als het gebruik van teksten voor onderwijs strafbaar is. Om die reden gelden er uitzonderingen voor het onderwijs op het auteursrecht.

Uitzonderingen auteursrecht in het onderwijs

Lesboeken, krantenknipsels, muziek, documentaires, ook de makers daarvan kunnen geld eisen wanneer hun werk wordt verspreid of gekopieerd. Maar, wanneer dit werk wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden, zonder winstoogmerk en het is van belang voor het leerplan, dan mag dit onderwijsmateriaal gebruikt worden zonder auteursrechtelijke toestemming. De maker behoudt wel het recht om er billijke vergoeding voor te vragen. In het onderwijs is deze vergoeding vaak vooraf geregeld via de thuiskopieheffing, het leenrecht en het reprorecht. Het bedrag wat de auteur krijgt, wordt dan vooraf bepaald en daardoor is het onderwijs vrij om het materiaal te gebruiken.

Digitalisering van het onderwijs

Langzamerhand wordt ook het onderwijs steeds meer digitaal en leren kinderen vanaf hun iPad in plaats van met gekopieerde stencils. Over hoe om te gaan met de digitalisering van het onderwijs in relatie met het auteursrecht, is nog weinig bekend. Wellicht wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van iPads in het onderwijs om er een aantekeninng van de maken in de Auteurswet. Het is in ieder geval belangrijk om in je achterhoofd te houden wanneer je leert vanaf een iPad, er een grote kans is dat je eigenlijk in strijd bent met de Auteurswet.

Omgaan met auteursrecht als student

Ook wanneer je studeert aan het MBO, Hogeschool of Universiteit gelden er uitzonderingen op het auteursrecht. Je hebt nu eenmaal bronnen nodig om een goed verslag of werkstuk af te leveren. Die bronnen, vaak is dat literatuur, mag je gebruik in je werkstuk als je het maar op de juiste manier doet. Zo heb je de mogelijkheid om te citeren, parafraseren of gebruik te maken van de APA-normen.
 

Auteursrecht op foto's Je mag niet zo maar foto's van het internet plukken waar mensen op staan. Een foto staat namelijk op twee manieren in verband met het auteursre Auteursrecht op muziek Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend Naburige rechten Naast het welbekende auteursrecht, bestaan de naburige rechten. Deze bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat ze naburig genoemd Parafraseren Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schr
Copyright 2019 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap