sitemap links contact
Universiteiten
Veelgestelde vragen
 
Vraag:

“Ik wil een foto of kunstwerk gebruiken op de website van onze school. Of een foto van ons mooie gebouw. Mag dat?”

Antwoord: klik hier
Legaal downloaden

Auteursrecht in het wetenschappelijk onderwijs
Iedere universiteit maakt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Docenten, hoogleraren en  studenten maken kopieën, bekijken televisieprogramma’s en films, er klinkt muziek tijdens een (werk)college, in de kantine, of tijdens een feest.
Voor sommige vormen van gebruik heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) raamovereenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Uw universiteit betaalt in dat geval jaarlijks een vergoeding, gebaseerd op het aantal studenten. Voor gebruik dat niet onder deze regelingen valt, kunt u zelf een regeling treffen.
Op deze portal vindt u een overzicht van wat er collectief is geregeld. Ook wordt uitgelegd waar u op eenvoudige wijze aanvullend gebruik kunt regelen.

terug naar top