sitemap links contact
Kort en niet-kort
Veelgestelde vragen
 
Vraag:

"Ik wil een krantenartikel kopiëren voor mijn collega. Mag dat?"

Antwoord: klik hier

Kort en niet-kort
De reprorecht- en readerregeling regelen alleen de overnames van korte gedeelten. Het is dus belangrijk om te weten waar de grenzen liggen tussen korte en niet-korte gedeelten. Bij niet-korte gedeelten hebt u altijd - voorafgaand aan het kopiëren en de publicatie- toestemming nodig.

Onder kort wordt in het kader van de readerregelingen voor mbo/bve, hbo en universiteiten verstaan:

  • Uit niet-literaire boekwerken: maximaal 5.000 woorden voor mbo/bve en 10.000 woorden voor hbo en universiteiten, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.
  • Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud: maximaal 8.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de aflevering waaruit wordt overgenomen.
  • Uit literaire geschriften: maximaal 100 regels poëzie of 2.500 woorden proza, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk.
  • Grafieken, tabellen, schema's en soortgelijke werken: mits niet meer omvattend dan 25 korte werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave. Hierbij geldt dat één grafiek, tabel, schema etc. wordt geteld als 200 woorden dat meeweegt bij de bepaling van het totaal aantal woorden in de overname.
  • Een door de uitgever in een boekwerk of periodiek gebundelde en bewerkte rechterlijke uitspraak (inclusief annotatie), evenals de uitgave van een in het kader van een plechtigheid van de onderwijsinstelling gehouden mondelinge voordracht, worden ongeacht het aantal woorden beschouwd als ‘kort werk’. Voor uit een verzamelwerk overgenomen rechterlijke uitspraken blijft gelden dat de overname beperkt dient te blijven tot een derde deel van dat verzamelwerk.
  • Bladmuziek: voor liedteksten ligt de grens bij één couplet en één refrein. Voor notenschrift ligt de grens bij vijf notenbalken en maximaal een vijfde deel van het oorspronkelijk werk.
  • Beeldmateriaal: Als er foto’s en/of illustraties overgenomen worden, telt iedere foto/illustratie als 200 woorden. Dit is uitsluitend relevant voor de beoordeling of de omvang van het overgenomen gedeelte binnen de grenzen van een kort werk of kortgedeelte is gebleven. Er mogen niet meer dan 25 van dergelijke werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave worden overgenomen, terwijl daarbij van dezelfde maker (fotograaf, illustrator of beeldend kunstenaar) niet meer mag worden overgenomen dan enkele van zijn werken.
     

< terug