Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrecht op foto's

Je mag niet zo maar foto's van het internet plukken waar mensen op staan. Een foto staat namelijk op twee manieren in verband met het auteursrecht. Ten eerste in relatie tot de fotograaf en ten tweede in relatie tot de persoon die op de foto staat. Hiervoor gelden twee verschillende rechten, namelijk het welbekende auteursrecht en het portretrecht.

Auteursrecht van een fotograaf

Net als een auteur krijgt een fotograaf automatisch auteursrecht op alle foto's die hij maakt, mits deze voldoende origineel zijn. Het moet raar lopen, wil een foto niet origineel genoeg zijn, want de meeste vakantiefoto's hebben al auteursrecht. In principe heeft een fotograaf dus altijd auteursrecht op de gemaakte foto's en alleen hij beslist wat er met de foto mag gebeuren. Wanneer jij een foto op social media zet, is die dus auteursrechtelijk beschermd. Het is jouw foto, dus jij bepaald wat ermee gebeurd en niemand anders mag die foto gebruiken. Wat de sociale media zoals Facebook en Twitter er zelf mee doen, is een andere kwestie. Je hebt hun voorwaarden geaccepteerd en afhankelijk van die voorwaarden mag een social media jouw foto wel gebruiken. Wanneer je mensen fotografeert, moet je er ook nog rekening mee houden dat de mensen die op de foto staan, een portretrecht hebben. Als fotograaf heb je dan wel het recht om de mensen op de foto te zetten, maar niet direct het recht om de foto's tentoon te stellen of te publiceren.

Auteursrecht van een illustrator

Ook illustratoren hebben auteursrecht op hun tekeningen, ook als deze tegen betaling of in opdracht zijn gemaakt. Toch kunnen anderen tekeningen van illustratoren publiceren wanneer ze in het bezit zijn van een licentie. De illustrator heeft dan toestemming geven om de illustratie op een bepaalde wijze te publiceren of te gebruiken. Daarbij behoudt de illustrator wel de persoonlijkheidsrechten. De illustratie mag niet worden aangepast en er mogen ook geen namen worden veranderd. De illustrator blijft te allen tijde de maker.

Parafraseren Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schr Naburige rechten Naast het welbekende auteursrecht, bestaan de naburige rechten. Deze bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat ze naburig genoemd Auteursrecht op vormgeving Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de reg Auteursrechten organisaties Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. D
Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap