Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrecht op muziek

Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend musicus bepaalde rechten. Je kunt dus niet zo maar iets downloaden van het internet zonder dat je ervoor betaald hebt. Sommige services zoals Itunes en Spotify geven jou het recht om muziek te downloaden, maar ook daar betaal je voor. Maar hoe zit het dan precies met die auteursrechten op muziek?

Auteursrechten op muziek

Een uitvoerend musicus heeft een bijzondere positie wanneer het gaat om auteursrechten. Het is namelijk vaak zo dat een uitvoerend musicus de muziek die hij of zij zingt niet zelf geschreven heeft. In eerste instantie bepaald dan de componist wat er met het werk gebeurt. Het auteursrecht geeft de maker het recht om het werk te kopieren of openbaar te maken. Wanneer het vervolgens gezongen wordt door een zanger of zangeres, blijft het recht bij de componist. Iedere keer dat het werk in het openbaar wordt uitgevoerd is toestemming nodig van de componist. In praktijk zijn veel componisten en uitvoerende musici aangesloten bij Buma-Stemra. Deze organisatie verleent toestemming namens de rechthebbenden aan tv-zenders, radio-zenders en al het andere waar muziek ten gehore wordt gebracht zodat er niet telkens opnieuw toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechthebbende.

Praktijkfoutje

In de praktijk gaat het ook wel eens fout bij het auteursrecht op muziek. Zo leek het nummer Blurred Lines van Robin Thicke wel erg veel op een nummer uit de jaren 70 van Marvin Gaye. Hoewel Marvin Gaye wel al enige tijd dood is, maar nog geen 70 jaar, ligt er dus toch nog auteursrecht op zijn werk en mag het niet gekopieerd worden. Er is een rechtszaak aangespannen en de familie van Marvin Gaye heeft gelijk gekregen, het nummer van Robin Thicke lijkt te veel op het van Marvin Gaye. Let dus goed op, niet alleen wanneer jij zelf muziek downloadt van het internet, maar ook wanneer je zelf liedjes schrijft!

Auteursrecht op vormgeving Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de reg Auteursrecht op teksten Op elke tekst rust auteursrecht, mits deze origineel is. De auteur bepaalt dan zelf wat er met zijn tekst gebeurt en in hoeverre deze verspreid mag Auteursrecht op religieuze werken Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door Auteursrechten organisaties Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. D
Copyright 2023 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap