Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrecht op vormgeving

Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de regel dat niemand zonder de toestemming het werk mag kopiëren of openbaar mag maken. Voor beelden die in het openbaar worden geplaatst of architectuur, gelden vrijwel geen auteursrechten. Zo mogen afbeeldingen van die werken ook zonder toestemming worden gekopieerd op voorwaarde dat het om afbeeldingen van het werk gaat zoals het is en het niet uit de context en omgeving is gehaald.

Auteursrecht publiekelijke kunst

Een muurschildering bijvoorbeeld bevindt zich in het publieke domein en daar zitten dus geen auteursrechten op. Maar, wanneer het gaat om een schilderij of een ander werk van toegepaste kunst, geldt dat de eigenaar(niet de maker) het werk mag vereenvoudigen en openbaar mag maken voor zover dat noodzakelijk is voor openbaring of een tentoonstelling. Dit is de regel tenzij er onderling iets anders is afgesproken tussen de maker en eigenaar.

Auteursrecht van architecten

Op bouwtekeningen en schetsen rust wel auteursrecht. Niet alleen op de definitieve tekening, maar ook op de voorgaande schetsen. Wanneer de gebouwen daadwerkelijk op de plaats staan in openbare ruimte, mogen er afbeeldingen van het gebouw worden gekopieerd en verspreid zonder toestemming van de architect. Wanneer een bouwwerk wordt gesloopt heeft de architect het recht zich te verzetten, het is immers vernietiging en daarvoor is de toestemming van de architect nodig.

Plagiaat voorkomen Per instelling kunnen de sancties voor plagiaat verschillen. Bovendien is het afhankelijk van de aard en omvang van de fraude. Op basis daarvan zal Hulp bij bronvermelding Een hele scriptie voorzien van de juiste bronvermelding is niet eenvoudig en bovendien is het erg tijdrovend. Gelukkig zijn de voorschriften wat be Naburige rechten Naast het welbekende auteursrecht, bestaan de naburige rechten. Deze bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat ze naburig genoemd Auteursrechten organisaties Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. D
Copyright 2023 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap