Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteursrecht

'Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.' In andere woorden: de auteur of maker van een werk kan zelf bepalen in hoeverre zijn werk openbaar wordt gemaakt of wordt gekopiëerd.

Gebruik van auteursrecht

Het auteursrecht ontstaat vanzelf. Je hoeft nergens het recht aan te vragen of te registeren, mocht je er in aanmerking voor willen komen. Wanneer jij een tekst schrijft of een liedje maakt, heb je daar automatisch auteursrecht over. Tegenwoordig is het vrij lastig om een geheel unieke tekst te schrijven. Waarschijnlijk is de zin die jij schrijft al wel ergens ooit door iemand anders geschreven en eigenlijk bestaan, zonder dat je het beseft, alle teksten al uit andere teksten. Onbewust kopieer je dus onbewust een andere auteur. Natuurlijk gaat het veel te ver om voor elke losstaande zin die iemand overneemt, je op het auteursrecht te beroepen. Het auteursrecht wordt pas echt waardevol wanneer iemand hele delen van een tekst kopieert en er misbruik van maakt.

Auteursrecht verkopen

Het auteursrecht bestaat uit twee rechten: het recht om werk openbaar te maken en het recht om werk te kopiëren. Als auteur heb je de mogelijkheid om deze twee rechten die samen het auteursrecht vormen, te verkopen. De koper is dan diegene die de auteursrechten op het werk heeft. Naast het gewone auteursrecht heeft elke maker ook persoonlijkheidsrechten. Dit geeft hen het recht om te bepalen wanneer hun naam gebruikt wordt en het recht om zich te verzetten tegen aantasting van het werk.

Auteursrecht op teksten

Op elke tekst rust auteursrecht, mits deze origineel is. De auteur bepaalt dan zelf wat er met zijn tekst gebeurt en in hoeverre deze verspreid mag worden. Wanneer de auteur toestemming geeft voor een E-book of publicatie in een krant of tijdschrift, kan hij of zij daar allerlei voorwaarden aan binden en vergoedingen voor vragen.

Lees meer...

Auteursrecht op vormgeving

Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de regel dat niemand zonder de toestemming het werk mag kopiëren of openbaar mag maken. Voor beelden die in het openbaar worden geplaatst of architectuur, gelden vrijwel geen auteursrechten. Zo moge

Lees meer...

Auteursrecht op religieuze werken

Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door hem is geschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de bijbel in duizenden jaren door verschillende mensen is geschreven, maar auteursrecht bestond in die tijd nog niet. Aan wie wordt de Bijbel dan to

Lees meer...

Auteursrecht op muziek

Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend musicus bepaalde rechten. Je kunt dus niet zo maar iets downloaden van het internet zonder dat je ervoor betaald hebt. Sommige services zoals Itunes en Spotify geven jou het recht om muziek te down

Lees meer...

Auteursrecht op foto's

Je mag niet zo maar foto's van het internet plukken waar mensen op staan. Een foto staat namelijk op twee manieren in verband met het auteursrecht. Ten eerste in relatie tot de fotograaf en ten tweede in relatie tot de persoon die op de foto staat. Hiervoor gelden twee verschillende rechten, namelijk het welbekende auteursrecht en het por

Lees meer...

Veelgestelde vragen We krijgen regelmatig vragen toegestuurd, waar we met alle plezier antwoord op geven. Hieronder vind je enkele van de meest gestelde vragen met Citeren Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd gesteld dat ieder tekst is opgebouwd uit een mozaïek van bestaande teksten. Met een moeilijk woord h Auteursrechten organisaties Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. D Parafraseren Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schr
Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap