Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Auteurswet

Vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst, toen teksten steeds vaker en meer gelezen werden, verleende verschillende overheden drukrechten niet aan auteurs, maar aan drukkers. Wanneer er veel boeken verkocht werden, ontvingen de drukkers het geld dat ze ermee verdienden. De daadwerkelijke schrijvers verdienden er vrijwel niets mee. In 1710 veranderde dat en in The Statute of Anne werd voor het eerst erkend dat niet uitgevers, maar auteurs de rechthebbenden zijn.

Auteurswet van toen en nu

The Statute of Anne was de voorloper van de auteursrechten zoals we die nu kennen. De Nederlandse auteursrechten die tegenwoordig gelden, staan vastgelegd in Auteurswet 1912. In deze Auteurswet worden de rechten van de auteur beschermd en regelt ook de persoonlijkheidsrechten. Dankzij de Auteurswet hebben de makers van literatuur, wetenschap of kunst het recht om te bepalen hoe, wanneer en waar het werk openbaar wordt gemaakt of gekopiëerd. Daarnaast worden ook de persoonlijkheidsrechten ofwel de morele rechten die te maken hebben met het immateriële belangen van de auteur in de Auteurswet geregeld. Denk hierbij aan reputatie, persoonlijke band met het werk en de hoedanigheid als maker. De persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden afgestaan en de kan auteur zich hiermee altijd verzetten tegen ongewenste vormen van openbaarmaking of verspreiding.

Verschillende auteurswetten

Niet alleen The Statute of Anne ging vooraf aan de huidige Auteurswet. Verschillende auteurswetten ging eraan vooraf zoals de Conventie of Bern, Auteurswet 1817, Auteurswet 1881 en Auteurswet 1912. Inhoudelijk verschilden de wetten niet veel, maar ze werden telkens een beetje aangepast aan de moderne tijd wat uiteindelijk leidde tot de Auteurswet.

Auteursrechten organisaties

Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. Daarnaast zorgen zulke organisaties voor het incasseren van auteursrechtelijke vergoedingen en het doorbetalen daarvan aan de auteursrechthebbenden. Sommige organisaties zijn aangewezen door de Mini

Lees meer...

Uitzonderingen in het onderwijs

In het onderwijs wordt continu gebruik gemaakt van bestaande teksten die door een ander geschreven zijn. Leerlingen oefenen met dit bronmateriaal en werven er kennis mee. In principe is dit schending van het auteursrecht, maar het zo natuurlijk van de zotte zijn als het gebruik van teksten voor onderwijs strafbaar is. Om die reden gelden er u

Lees meer...

Naburige rechten

Naast het welbekende auteursrecht, bestaan de naburige rechten. Deze bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat ze naburig genoemd worden. Naburige rechten geven bescherming aan alle inspanningen en prestaties van een uitvoerend kunstenaar of producent. Zij krijgen het recht om te beslissen over het opnemen of vermenigvuldigin

Lees meer...

Auteursrecht op religieuze werken Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door Auteursrecht op vormgeving Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de reg Uitzonderingen in het onderwijs In het onderwijs wordt continu gebruik gemaakt van bestaande teksten die door een ander geschreven zijn. Leerlingen oefenen met dit bronmateriaal e Auteursrechten organisaties Er is een aantal organisaties actief op het gebied van auteursrecht. Die organisaties worden bestuurd door vertegenwoordigers van de kunstenaars. D
Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap