Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Bronvermelding

Plagiaat kun je voorkomen door een juiste bronvermelding. Bij die bronvermelding geef je kort weer waar je de informatie zoals verwerkte teksten en afbeeldingen vanaf hebt gehaald die je in je publicatie hebt gebruikt. Studenten krijgen hier vaak mee te maken wanneer zij een werkstuk of scriptie schrijven. Een werkstuk staat of valt namelijk vaak bij het gebruik van literaire bronnen. Docenten zien graag zoveel mogelijk gebruikte bronnen, maar alleen wanneer deze op de juiste manier vermeld zijn. Hoe je dat doet, lees je hier!

Correcte bronvermelding

Wanneer je een werkstuk schrijft en je hebt bronnen gebruikt, kun je natuurlijk niet doen alsof je daadwerkelijk alles zelf hebt verzonnen of gemaakt. Door gebruik te maken van strikte en nauwkeurige bronvermeldingen, voorkom je dat je plagiaat pleegt. Ook wanneer je een tekst in eigen woorden omzet, ben je verplicht om een bronvermelding erbij te zetten. Je parafraseert in dat geval iemand anders. Met de juiste bronvermelding kan iemand precies zien waar de informatie vandaan komt, hoeveel bronnen verschillende bronnen je hebt gebruikt en eventueel meer informatie uit een bepaalde bron opzoeken bij meer interesse.

Verhoging van betrouwbaarheid

De exacte bronvermelding verschilt per bronsoort. Zo moet je wanneer een literatuurlijst opstelt bij boeken de uitgeverij erbij vermelden, maar bij wetenschappelijke artikelen niet. Ook voor afbeeldingen gelden aparte regels en wanneer je een bron noemt in de lopende tekst, moet je de vermelding anders formuleren dan achter in de literatuurlijst. In de literatuurlijst komt namelijk de uitgebreide informatie te staan en in de lopende tekst vaak alleen de auteursnaam en het jaartal van publicatie. Hoe moeilijk het soms ook lijkt, op deze website vind je handige tips die je helpen om alvast een begin te maken. Bovendien verhogen bronvermeldingen de betrouwbaarheid aanzienlijk en dat is waar je het uiteindelijk toch voor doet!

Hulp bij bronvermelding

Een hele scriptie voorzien van de juiste bronvermelding is niet eenvoudig en bovendien is het erg tijdrovend. Gelukkig zijn de voorschriften wat betreft bronvermelding wel vastgelegd, dit worden ook wel de APA-normen genoemd. De afkorting staat voor American Psychological Assocation, maar APA-normen zijn inmiddels wereldwijd de standaard voor

Lees meer...

Parafraseren

Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schrijf je een scriptie, dan is dit zeker voor jou van belang. Je kunt namelijk niet zo maar gebruik maken van iemand anders werk zonder de auteur op de juiste manier te vermelden. Een handige manier h

Lees meer...

Citeren

Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd gesteld dat ieder tekst is opgebouwd uit een mozaïek van bestaande teksten. Met een moeilijk woord heet dat intertekstualiteit, maar wil eigenlijk zeggen dat je dus nooit een unieke tekst kunt schrijven omdat alles ooit al wel een keer geschreven is. Nu kun je natuurlijk nooit bij elke zin terugv

Lees meer...

Veelgestelde vragen


We krijgen regelmatig vragen toegestuurd, waar we met alle plezier antwoord op geven. Hieronder vind je enkele van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. De vragen zijn toegespitst op één medium, maar de antwoorden gelden in de meeste gevallen voor foto's, teksten, beelden enz.

“W

Lees meer...

Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap