Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Naburige rechten

Naast het welbekende auteursrecht, bestaan de naburige rechten. Deze bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar dat ze naburig genoemd worden. Naburige rechten geven bescherming aan alle inspanningen en prestaties van een uitvoerend kunstenaar of producent. Zij krijgen het recht om te beslissen over het opnemen of vermenigvuldiging van een kunstwerk en of ze daar al dan niet een vergoeding voor willen.

Naburige rechten voor uitvoerend kunstenaars

Belangrijk is dat de naburige rechten alleen gelden voor uitvoerend kunstenaars. Uitvoerend kunstenaars zijn toneelspelers, zangers, musici, dansers en ieder ander persoon die een werk opvoert, zingt of voordraagt. Naburige rechten gelden dus niet voor fotografen of schrijvers. Naburige rechten geeft een uitvoerend kunstenaar, film- of platenmaatschappij of een omroeporganisatie het recht om te beslissen of een opname, opgenomen, vermenigvuldigd of uitgezonden mag worden. Daar zijn wel enkele uitzonderingen op. Zo mag je materiaal wel kopiëren voor eigen oefening, voor fragmenten in een nieuwsuitzending, voor citaten en om op te nemen in studieboeken. Meer informatie over de uitzonderingen vind je onder het kopje 'uitzonderingen voor onderwijs'.

Wees voorzichtig met naburig recht

Naburige rechten zijn maar liefst 50 jaar geldig en gaan over op erfgenamen. Naburige rechten kunnen worden overgedragen aan een ander, maar de persoonlijkheidsrechten blijven dan bij de oorspronkelijke kunstenaar en een zanger of musicus houdt altijd recht op de billijke vergoeding. Mocht je je niet aan deze regels houden dan kun je daar maximaal één jaar gevangenis voor krijgen, tenzij je er je beroep van maakt, dan kun je er zelfs vier jaar voor krijgen. Wees dus op je hoede met wat je overneemt, want voor je het weet speel je met naburige rechten!

Auteursrecht op muziek Misschien dacht je dat alleen op teksten en foto's auteursrecht lag, maar niets is minder waar. Ook op muziek heeft de componist of uitvoerend Plagiaat voorkomen Per instelling kunnen de sancties voor plagiaat verschillen. Bovendien is het afhankelijk van de aard en omvang van de fraude. Op basis daarvan zal Auteursrecht op vormgeving Werken zoals tekeningen, schilderijen en bouwwerken zijn maar in beperkte mate auteursrechtelijk beschermd. Wanneer dat wel het geval is, is de reg Parafraseren Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schr
Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap