Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Plagiaat voorkomen

Per instelling kunnen de sancties voor plagiaat verschillen. Bovendien is het afhankelijk van de aard en omvang van de fraude. Op basis daarvan zal de uiteindelijke strafmaat gebaseerd worden.  Als student zijnde kan je werk ongeldig verklaard worden en zul je het opnieuw moeten schrijven, maar in het ergste geval word je geschorst voor maximaal een jaar. Met beide sancties wil je vanzelfsprekend liever niets te maken krijgen en daarom volgen hier tips die je kunnen helpen om plagiaat te voorkomen.

Voorkom zelf dat je plagiaat pleegt

Net zoals de sancties voor plagiaat verschillen, verschillen ook de manieren waarop je plagiaat kunt voorkomen per instelling. Veel studies hanteren de APA-normen, maar er zijn ook studies die aangepaste schrijfregels hanteren om een bron juist te vermelden. Wat je in ieder geval kunt doen om een bron te noemen, is gebruik maken van citaten, parafrases en annotaties. Probeer daarnaast op een objectieve manier je tekst nog eens door te lezen. Heb je stukken met een afwijkende schrijfstijl, irrelevante details of een onnauwkeurige opmaak? Dan wordt het tijd om die stukken tekst nog eens goed in je eigen woorden om te zetten of je opmaak netjes te maken. Zulke eenvoudige zaken laten docenten denken dat je plagiaat hebt gepleegd en in de meeste gevallen is dat ook zo wanneer je er geen bron bij hebt vermeld. Twijfel je na al die checks nog, dan kun je gebruik maken van de Ephorus plagiaat checker. Hiermee weet je zeker dat je geen plagiaat hebt gepleegd en loop je geen kans dat je je werkstuk opnieuw moet schrijven.

Plagiaat voorkomen door vroege kennismaking

Natuurlijk ligt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de scholen en het vervolgonderwijs zelf. Vaak wordt aangeraden om in het eerste jaar de studenten kennis te laten maken met plagiaat zodat ze hier rekening mee kunnen houden bij de rest van hun opleiding. In het eerste jaar maken studenten om die reden vaak al een onderzoeksverslag dat moet voldoen aan de noodzakelijke bronvermeldingen.

Copyright 2024 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap