Antwoorden op je vragen over het auteursrecht

Veelgestelde vragen


We krijgen regelmatig vragen toegestuurd, waar we met alle plezier antwoord op geven. Hieronder vind je enkele van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. De vragen zijn toegespitst op één medium, maar de antwoorden gelden in de meeste gevallen voor foto's, teksten, beelden enz.

“Wat moet ik doen als ik afzonderlijke illustraties of foto’s uit een boek wil kopiëren, dus zonder tekst?”

Antwoord: Uitgevers hebben rechten op de foto’s en afbeeldingen van beeldende kunst in hun uitgaven alleen geregeld voor gebruik in de context van die uitgave. Wil je foto’s of afbeeldingen van beeldende kunst afzonderlijk verwerken in lesmateriaal? Kijk dan eerst op mijnauteursrecht.nl of neem contact op met Pictoright.

“We hebben een mooi affiche laten maken door een ontwerper. Mogen we zijn ideeën nu ook voor andere publicaties gebruiken?”

Antwoord: Ook op beeldende kunst, fotografie en vormgeving rust auteursrecht. De visuele makers mogen bepalen wat er met hun werk gebeurt. Als het gaat om een foto of ontwerp dat in opdracht is gemaakt, dan zal de fotograaf, ontwerper of architect vaak specifieke afspraken maken met de opdrachtgever. Een ontwerper van een affiche voor een bepaald evenement kan bijvoorbeeld met zijn opdrachtgever afspreken dat dit affiche tijdens dit evenement onbeperkt mag worden verspreid. Wil de opdrachtgever het jaar daarna voor hetzelfde evenement weer het basisontwerp van dit affiche gebruiken, dan zullen opdrachtgever en ontwerper daar weer nieuwe afspraken over maken. Vaak gebeurt dat door eenvoudig de opdracht voor het maken van het nieuwe affiche weer aan dezelfde ontwerper toe te vertrouwen.

“Ik heb een film of muziek gedownload. Mag ik die laten zien/horen in de les?”

Antwoord: Voor het ten gehore brengen van gedownloade muziek in de les heb je toestemming nodig tenzij het onder beperkingen van de wet valt, bijvoorbeeld het recht om te citeren of de onderwijsexceptie. Het muziekwerk dient dan natuurlijk wel afkomstig te zijn van een legale bron. Het is verboden om een download van een film te vertonen (of muziek te laten horen) die illegaal via internet is verspreid.

"Ben je verplicht aan bronvermelding te doen?"

Antwoord: Ja, wanneer je werk overneemt van een ander, zal de bron vermeld moeten worden indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Auteurswet (artikel 16).
Volgens de Auteurswet bevat een goede bronvermelding op zijn minst de naam van de maker. Stichting PRO stelt echter extra eisen aan de bronvermelding: naast de naam van de maker (Auteur) zijn dat Titel, Uitgever, en indien beschikbaar: ISBN. In geval van tijdschriften en/of dagbladen is daarnaast de jaargang en het afleveringsnummer vereist.

Citeren Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd gesteld dat ieder tekst is opgebouwd uit een mozaïek van bestaande teksten. Met een moeilijk woord h Parafraseren Veel teksten borduren voort op eerder geschreven teksten en bij wetenschappelijke onderzoeken is dat zeker het geval. Maak jij een werkstuk of schr Auteursrecht op foto's Je mag niet zo maar foto's van het internet plukken waar mensen op staan. Een foto staat namelijk op twee manieren in verband met het auteursre Auteursrecht op religieuze werken Het meest bekende religieuze werk voor ons Nederlanders is de Bijbel. Christenen geloven dat de Bijbel letterlijk het woord van God is en ook door
Copyright 2023 Auteursrechtenonderwijs.nl - Site info - Privacy & Disclaimer | Sitemap